*** kitaplar ***
   
  Nietzsche Ağladığında  Irvin D. Yalom
  Az Seçilen Yol  Dr. M. Scott Peck 
 
  12. Gezegen Zecharia Sitchin 
  Tanrıların ve İnsanların Savaşı Zecharia Sitchin 
     
  Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği  Muazzez İlmiye Çığ 
   
  Bir Çift Yürek  Marlo Morgan 
  Simyacı Paulo Coelho 
   
  Kılıç Yarası Gibi  Ahmet Altan
  Yavrunu bilinçlendir bayan  Yılmaz Erdoğan