DEĞİŞİK

Başka türlü birşey benim istediğim,
Ne ağaca benzer ne de buluta benzer;
Burası gibi değil gideceğim memleket,
Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava;
Nerde gördüklerim, nerde o beklediğim kız
Rengi başka, tadı başka.


EPİGRAM

Marx’ın da pek sevdiği bir Latin sözünü anımsıyorum 
Nihil humanum mihi alienum est 
Bu sözün altına ben de imzamı basıyorum 
İnsana ilişkin ne varsa kabulüm 
Şu hümanistler hariç 

CAN YÜCEL