*** Gerekli Şeyler  ***
 
  TELEFONLAR
  Bar-Lokanta ... Telefonu ...  A - Ç
  Bar-Lokanta ... Telefonu ...   D - H
  Bar-Lokanta ... Telefonu ...   I - L
  Bar-Lokanta ... Telefonu ...    M - R
  Bar-Lokanta ... Telefonu ...    S - Z 
 

     
Sinema - Tiyatro - Otel Telefonu ...